БЪЛГАРО-ПОЛСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА БЪЛГАРИЯ И ПОЛША В ОСП ПРЕЗ 2014-2020 И СЛЕД 2020”

На 12 и 13 септември 2017 г. в Полския институт – гр. София се проведе единадесетата Българо-полска научна конференция на тема „Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020”.

Международната конференция се организира от Института по аграрна икономика (ИАИ) в София към Селскостопанска академия съвместно с Института по икономика на селското стопанство и продоволствието – Национален изследователски институт (IERiGZ-PIB) във Варшава и Аграрния университет в Пловдив и с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” към МОН.

Конференцията се проведе под патронажа на Н. Пр. Кшищоф Краевски, извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България, на г-н Румен Порожанов, Министър на МЗХГ на Република България и на г-н Кшищоф Юргиел, Министър на земеделието и селските райони на Република Полша.

Българо-полската научна конференция бе открита от проф. д-р Димитър Николов, директор на ИАИ. Приветствия към участниците във форума поднесоха заместник-министър на земеделието, храните и горите г-жа Вергиния Кръстева, Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, Ректорът на Аграрен университет – Пловдив проф. д-р Христина Янчева и Директорът на IERiGZ-PIB във Варшава проф. дин Анджей Ковалски.

Директорът на Полския институт в София д-р Ярослав Годун поднесе приветствие от името на Н. Пр. Кшищоф Краевски, извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България.

На конференцията бяха представени научни доклади в 5 пленарни сесии в областта на земеделието и развитието на селските райони през настоящия програмен период на ОСП, както и визия за бъдещото развитие на земеделието в Европа след 2020 г.

Специална пленарна сесия беше отделена на младите учени, които представиха постери със свои научни изследвания в земеделието.

Конференцията завърши с дискусия относно бъдещото развитие на ОСП след 2020 г. Специално внимание беше отделено върху бъдещото сътрудничество между двата института – Национален изследователски институт (IERiGZ-PIB) във Варшава и Институт по аграрна икономика – София.

 

Публикувано в странца Новини и събития