Списък на материалите

УЧАСТИЕ НА ИАИ В МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА „АГРА“ 2019 В ПЛОВДИВ

Институт по аграрна икономика (ИАИ) – гр. София, ще вземе участие на Международната селскостопанска изложба „АГРА“ 2019, провеждаща се традиционно в град Пловдив от 20 до 24 февруари. Институтът ще разполага със свой щанд, който желаещите могат да посетят и

Публикувано в странца Новини и събития

Обява по ННП „Млади учени и постдокторанти“

На основание решение на Управителния съвет на ССА (Протокол № РД 09-04 от 11.12.2018 г.), Институтът по аграрна икономика обявява процедура за подбор на кандидатите по ННП „Млади учени и постдокторанти“ (отговарящи на дефиницията за млад учен). Кандидатите ще бъдат

Публикувано в странца Научна дейност, Новини и събития, Обяви

Посещение на учени от ИАИ в Китай

Трима учени от Института по аграрна икономика (доц. Божидар Иванов, проф. Храбрин Башев, и гл.ас Кристина Тодорова) посетиха Шанхайския Жиао Тонг университет (Shanghai Jiao Tong University – SJTU). На 27 октомври  те участваха в „2018 China-Bulgaria Rural Vitalization Development and

Публикувано в странца Новини и събития

V-ти Международен научен форум “АГРАРНАТА ИКОНОМИКА В ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Международна научна конференция “EUROPEAN AGRICULTURE and FOOD VALUE CHAIN: DYNAMICS and INNOVATIONS”  За пета поредна година от 22 до 24 октомври 2018 г. в зала „Панорама” на хотел „Бест Уестърн Плюс Хотел Експо”, гр. София се проведе V-тия международен научен

Публикувано в странца Новини и събития

БЪЛГАРО-ПОЛСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2018

На 18-20.09.2018 г., се проведе 12-та поредна международна българо-полска конференция на тема: „Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България и Полша в новата финансова рамка на ЕС”, която бе организирана от Институт по аграрна икономика–София  при

Публикувано в странца Новини и събития

БЪЛГАРО-ПОЛСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България и Полша в новата финансова рамка на ЕС” 18-20 Септември 2018, София

БЪЛГАРО-ПОЛСКА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ „Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България и Полша в новата финансова рамка на ЕС” 18-20  Септември  2018,  София Място на провеждане: Полски институт, България, София, ул. Веслец 12 (зад Централна баня) Традиционната

Публикувано в странца Новини и събития

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2018/2019 г. Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование

Публикувано в странца Новини и събития

Семинар по проект: „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България”

На 31 май и 1 Юни 2018 г. в гр.Банско се проведе семинар по проект: „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България”. Проектът е съвместна инициатива на Института по аграрна икономика – гр.София (ИАИ), Аграрен университет

Публикувано в странца Новини и събития

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2018

На 16 май 2018 г. за четвърта поредна година.  Институтът по аграрна икономика към ССА беше домакин на деня на отворените врати „Aграрната наука в полза на практиката“. Във форума взеха участие и учени от Институт по декоративни растения, Институт

Публикувано в странца Новини и събития

Българско-китайски форум

Под патронажа на Министерството на образованието и науката на България и на Министерството на науката и технологиите на Китай на 23 април 2018 г. в София се проведе China-Bulgaria Rural Revitalization Development Cooperation Forum, организиран от Института по аграрна икономика

Публикувано в странца Новини и събития