Каталог на ЦСБ

Каталог на ЦСБ

Електронен каталог на Централна селскостопанска библиотека

 

База данни „Книги”

Представя библиотечни документи – книги, карти, атласи, CD на български и чужди езици – постъпили във фонда на библиотеката след 1994 година. В момента се работи по разширяването на електронния каталог с допълване на информация от традиционните книжни каталози. Процесът е продължителен и ако търсеното от Вас заглавие не може да бъде намерено, моля да се обърнете към служител на библиотеката.

База данни „Дисертации”

Представя дисертации на български и чужди езици, постъпили във фонда на библиотеката след 1994 година. В момента се работи по разширяването на електронния каталог с допълване на информация от традиционните книжни каталози. Процесът е продължителен и ако търсеното от Вас заглавие не може да бъде намерено, моля да се обърнете към служител на библиотеката.

База данни „Периодични издания”

Съдържа библиографски записи на научни и науно-приложни списания и периодични сборници по аграрни науки, трайно съхрани в библиотеката от 1962 година до днес. Модулът се обогатява ежедневно чрез добавяне на информация за получаваните в библиотеката нови заглавия и броеве от научна периодика.

База данни „Аналитично описание на статии”

Представя информация за статиите, публикувани в български научни и научно-приложни списания в аграрната област, получавани в Централна селскостопанска библиотека.

Like Us On Facebook