Състав

Общият състав на Института по аграрна икономика се състои от 59 души, в това число 20 души научно-изследователски състав (2 професори, 9 доценти, 1 главен асистент, 8 асистенти), от които 12 доктори, 5 обучаващи се докторанти ; 39 експерти и специалисти

Дейността на Института по аграрна икономика се развива в две основни направления: „Наука“ и „Информационно-административна дейност“.

Направление „Наука“:

Отдел „Икономика и управление на земеделските организации“;
Отдел „Икономика и управление на земеделието и хранителните вериги“;
Отдел „Проектно-технически“;

Направление „Информационно-административна дейност“:

Отдел „Централна селскостопанска библиотека“;
Отдел „Специализирана научна периодика“;
Отдел „Финансово-административен“;

shema