Ръководство

CV-D.Nikolov

Име: Проф. д-р Димитър Николов
Позиция: Директор
Тел.: 02/469 04 16; 02/469 07 13
Е-mail: dnik_sp@yahoo.com

Автобиография

P1660462Име: Проф. д-р Пламена Йовчевска
Позиция: Заместник директор / Научен секретар
Тел.: 02/469 07 13; моб.:0884 139 836
Е-mail: yovchevska@abv.bg

Автобиография

 

rumiИме: Румяна Василева
Позиция: Заместник директор
Тел.: 02/469 07 13;  моб.:0897 098 901
Е-mail:r_vassileva@abv.bg

Автобиография