За Института

Институтът по аграрна икономика (ИАИ) е структурно звено в Селскостопанска академия, извършващо: научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на аграрната икономика; библиотечно-информационна и издателска дейност в аграрната сфера. Прочетете повече ›

Централна селскостопанска библиотека

Централна селскостопанска библиотека (ЦСБ) е най-голямата в страната специализирана библиотека в аграрната област.
Прочетете повече ›

Научни списания

Институтът по аграрна икономика издава седем специализирани научни списания, които са интелектуална собственост на Селскостопанска академия (ССА) Прочетете повече ›