Архив за месец: декември 2018

Обява по ННП „Млади учени и постдокторанти“

На основание решение на Управителния съвет на ССА (Протокол № РД 09-04 от 11.12.2018 г.), Институтът по аграрна икономика обявява процедура за подбор на кандидатите по ННП „Млади учени и постдокторанти“ (отговарящи на дефиницията за млад учен). Кандидатите ще бъдат

Публикувано в странца Научна дейност, Новини и събития, Обяви