За Института

Извършва научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на икономиката, организацията, социологията, екологията и управлението на селското стопанство и хранително-питейната индустрия. Прочетете повече ›

ИАИ предлага

Брошури по проектите, които се разработват в ИАИ. Сборници с норми и нормативи за работните процеси в земеделието. Сборниците съдържат норми за труд, за производителност на машините, за разход на гориво и др. Прочетете повече ›

Прием на докторанти

Институтът по аграрна икономика, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2013 – 2014 г. по акредитирани докторски програми. Прочетете повече ›